GÅRDENS HISTORIA

Genom en sammanslagning av 4 mindre närliggande gårdar bildades Häradsköps gård under början av 1800-talet. Upphovsmannen till denna sammanslagning var C.E Wibbling, som också byggde den nuvarande herrgårdsbyggnaden år 1843.

På gården ligger en ekbacke där en minnessten blivit rest och där de olika gårdsägarna finns inhuggna med sina namn. Där ses namn som Wibbling, Hök, Stuart, Bengtsson och Johansson. Släktskapet till dagens ägare, Gärskogs går genom Johansson som är morfar till Håkan Gärskog.

På gården finns också en skola, där bl.a Vilhelmina Nilsson från Åker undervisat. Skolan lades ner 1930, men byggnaden står fortfarande kvar om än i ett sämre skick. Idag brukas ca 300 ha åker och betesmark. En större del av marken arrenderas, medan ca 90 ha tillhör gården.

stenen-haradskops-gard-2