VÅR KUNSKAP

OM MIG EMMA PERSSON

En dröm har gått i uppfyllelse. Jag har en egen gårdsbutik med kött som är producerat på vår egna gård!
Min affärsidé om närproduktion, bygger på både kunskap och hjärta. Under min studietid då jag utbildade mig till livsmedelsagronom på SLU (Sveriges lantbruks universitet) Ultuna fastnade ett djupt intresse i köttkunskap. 002 Jag gjorde mitt examensarbete i ämnet och undersökte hur stress hos nötkreatur påverkar köttkvalitén och hur man kan undvika stress i samband med slakten.Detta gav grunden till mitt stora intresse i köttkvalitet. Sedan 2010 har jag arbetat som Kvalitetscontroller på Axfood kött. Ett arbete som gett mig goda erfarenheter i form av de processteg som köttet går igenom innan det når konsumenten i butik.

HYGIEN OCH KVALITÈ
Livsmedelshygien som är så viktigt går som en röd tråd genom hela agronomutbildningen. Med kunskapen från utbildningen och erfarenheten genom mitt senaste arbete som Kvalitetscontroller känner jag en trygghet i att vårt kött kommer att hålla en god kvalitet och hygien av högsta klass när det lämnar vår butik.