VÅRA DJUR

VÅRA RASER

Häradsköps gård producerar i huvudsak ekologisk mjölk. För en ökad hållbarhet hos djuren och för en förbättrad köttkvalitet har vi valt att korsa in den Österrikiska rasen Fleckvie i våra mjölkraskor. På så vis får vi ett hållbarare djur med högre medelålder och lämpade som köttdjur, (men med något lägre mjölkavkastning). Djuren som används till gårdsbutiken är noga utvalda för bästa köttkvalitet. I huvudsak väljer vi ut kvigor och ungkor då de har en högre andel marmorering än tjurar.

SÅ HAR DJUREN DET
Våra djur släpps tidigt ut på bete och stödutfodras den första tiden innan gräset vuxit sig tillräckligt. När djuren går ute och betar gräs och örter bidrar det till en högre sammansättning av Omega 3-fettsyror och vitaminer i köttet. Under betesperioden får djuren utlopp för sitt naturliga beteende i flock samtidigt som de bidrar till att hålla landskapet öppet. Djuren hanteras väl från uppfödning till slakt. Som ett bevis på djurens välfärd har vi nu ett certifikat från KRAV som gav oss ett högt betyg på att vi har välmående djur på gården.

Nyfikna kvigor

Nyfikna kvigor