OM GÅRDEN

certifikat

Häradsköps gård ligger utanför Skillingaryd. Gården är KRAV-certifierad sedan 2010. Det innebär att vi inte använder oss av några kemiska medel varken i fodret eller på åkrarna. Djuren får foder som i huvudsak är producerade på gården och inga läkemedel används i förebyggande syften. Vid eventuell medicinering tillämpas dubbel karens.